Mircea Valeriu Diaconescu (n. 1923) s-a născut la Târnăveni, în Transilvania din părinți dâmbovițeni. Este doctor în Medicină, Specializarea Stomatologie (1956), doctor în Științe Medicale (1972), autor de lucrări didactice și științifice în domeniul terapiei si histopatologiei dentomaxilare publicate în București și Geneva, autor de scrieri literare, istorice și muzicologice, autor a 15 volume de compoziții muzicale însumând aproximativ 300 de lucrări. Mircea Valeriu Diaconescu este fondatorul și dirijorul Corului Medicilor din București, România (1970-1973) și al Corului Collegium Byzantinum, Aachen, Germania (1978-2008).

 

A. Lista lucrărilor didactice și științifice medicale

B. Lista lucrărilor literare – Eseuri și Beletristică

C. Lista lucrărilor muzicale publicate sau în manuscris

D. Lista activităților concertistice și revista presei

E. Lista lucrărilor muzicologice

F. Lista lucrărilor memorialistice, istorice și geografice

G. Lista lucrărilor diverse

H. Lucrări în perspectivă

I. Info cu privire la „Corul Medicilor din Bucuresti 1970-1973” și „Corul Collegium Byzantinum – Aachen/Aix la Chapelle 1978-2008”

 

NOTE

Lucrările științifice medicale, Capitolul A, pot fi consultate din circuitul editorial general, la bibliotecile de resort.

Lucrările literare, Capitolul B – biografii, beletristică, istorie și critică literară – pot fi consultate din circuitul editorial general, la Biblioteca Academiei Române, sau la Biblioteca Universității Adventus.

Lucrările muzicale, Capitolul C, pot fi consultate la Biblioteca Academiei Române, la Fundația Medicina și Muzica, sau la Biblioteca Universității Adventus în volumele de partituri I – XV redate în subcapitolul C1. Este vorba de lucrări (compoziții) pe teme libere sau împrumutate (prelucrări), armonizări, aranjamente. Prozodiile (textele de cântări) sunt lucrări proprii sau preluate, sau parafrazări versificate („traduceri”). Subcapitolul C2 conține lista tuturor titlurilor în ordine alfabetică, cu indicarea partiturii și discografiei. Subcapitolul C3 redă în amănunt discografia, cu înregistrările audio (cd) ale Corului Medicilor (cd-CM) și ale corului Collegium Byzantinum (cd-CB). Subcapitolul C4 redă înregistrările video (DVD) ale corului Collegium Byzantinum. Din cele 30 de discuri audio, discurile cd 1 – 14 provin din înregistrările live (din concert sau din studio) atât ale Corului Medicilor cât si ale corului Collegium Byzantinum și sunt însoțite de un booklet care cuprinde textele pieselor în limbile română, germană, franceză și engleză. Aceste discuri au fost publicate în perioada 1980-2008 și sunt astăzi epuizate. Discurile cd 15-30 au un caracter orientativ, consultativ, conțin înregistrări în format wav (MIDI) și oferă informații generale privind melodia, armonia, tempo-ul și dinamica piesei respective. Din cele 29 de discuri video, 24 provin din înregistrările din concert ale corului Collegium Byzantinum (dvd-CB), restul din concerte camerale și corale susținute de organistul Norbert Richtsteig, George și Viorica Lambrache și corurile Carmina Mundi și Ascending Voices din München.

Capitolul D redă Lista concertelor celor două coruri, Corul Medicilor și corul Collegium Byzantinum, cu comentariile presei, precum și cu distincțiile acordate autorului.

 

Exemple muzicale video:

Aliluiia – Aleluia Slavă Ție
Maria leagănă
Tatăl nostru
Lumina dintâi
Lumină lină
Cred că Domnul
Nunta Mielului

 

Link-uri utile:

Canalul de YouTube al lui M. V. Diaconescu

 

Partituri

Nu mă uita (colecție)
Aproape-i Mirele ceresc (colecție)
O veste sublimă 1/2 (colecție)
O veste sublimă 2/2 (colecție)
Crenguța primăverii (colecție)
Maria leagănă (colecție)
Lumină lină (colecție)
Colinde, colinde pe versuri de Mihai Eminescu (colecție)
7 melodii pentru armoniu
El, mângâierea (colecție)
Vecernia aquisgrana (colecție)
Musicalul „Tablouri dintr-o adunare”
Canonul Floriilor (colecție)
Psaltirea, ediția a 2-a (colecție)
Tatăl nostru
Diverse