Cezar Geantă (n. 1938) este un compozitor de muzică sacră, profesor, violonist și muzicolog originar din Comuna Bujoru, Teleorman. A studiat la Seminarul Teologic din București între 1957-1959, apoi la Conservatorul Ciprian Porumbescu (actuala Universitate Națională de Muzică) din București între anii 1959-1964. În această perioadă i-au fost profesori importanți muzicieni recunoscuți pentru exigența lor profesională: Victor Iușceanu (teoria muzicii), Alexandru Pașcanu (armonie); Zeno Vancea (contrapunct); Tudor Ciortea și Ștefan Niculescu (forme muzicale); Tiberiu Olah (teoria instrumentelor); Aurel Stroe (orchestrație); Ion Marin, Constantin Romașcanu și Ion Vicol (dirijar de cor); Jean Bănescu (canto); George Bălan (estetică); Alexandru Velehorschi (citire de partituri); Bissy Roman, Adriana Sachelarie, Octavian Lazăr Cosma și Ovidiu Varga (istoria muzicii); Emilia Comișel (folclor); Eugenia Ionescu (pian); Adia Gherțovici (vioară secundar). La absolvire, a fost propus ca asistent universitar la clasa profesorului Victor Iușceanu, la catedra de Teoria muzicii, dar întrucât condiția obligatorie era renunțarea la credință și înscrierea în Partidul Comunist, oferta a fost refuzată.

A predat vioara la Școala de Muzică Nr. 5 din București până în anul 2008. Este membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România.

 

REFERINȚE

„Într-o lume în care s-a impus legea talionului transformată-n lugubra luptă de clasă, Cezar Geantă e creștinul pur, în care ‘s-a cuibărit în suflet tot somnul dintr-un crin…’” (Zeno Vancea, 1960)

Portret Cezar Geantă de Doru POPOVICI (click)

 

Colecții corale publicate:
Muzica sacră, colecție de coruri a cappella din școlile naționale română, germană, rusă, franceză, americană, 1981;
Cântece pentru copii și tineret pe versuri proprii, Editura Zappis, 1995;
Jertfă deplină, coruri mixte și pe voci egale, vol. I, Editura Institutului Teologic, Cernica, 2006;
Jertfă deplină, vol. II, Editura Muzicală, București, 2020;
Să-nălțăm cântare. Cântece pentru copii, Editura Muzicală, București, 2020;
Piese corale, Editura Muzicală, București, 2021.

Lucrări vocale și instrumentale:
Cântec de leagăn (1970)
Trei lieduri pentru soprană și pian
Trei coruri mixte bizantine
Duo instrumental pentru flaut și vioară
Trio instrumental pentru flaut, vioară și violoncel
Fuga pentru orchestră de coarde (1970)

Lucrări muzicologice:
O istorie subiectivă a muzicii sacre în Biserica Adventiștilor de Ziua a Șaptea, Editura Viață și Sănătate, București, 1999; (click)
Estetica muzicii sacre, Editura Viață și Sănătate, București, 2009;
Ghid muzical practic, Editura Stă Scris, Ibănești, 2022;
Muzica sacră – categorie de elită a muzicii culte universale, Editura Muzicală, București, 2021.

Volume de poezie și literatură:
La masa sfintelor tăceri, vol. I, Editura Păzitorul Adevărului, Făgăraș, 2003;
La masa sfintelor tăceri, vol. II (nepublicat)
Scântei în noapte – o mie de cugetări originale, Editura Păzitorul Adevărului, 2011;
Un roman autobiografic (în lucru).

 Contribuții în volume colective:
„Scurt istoric”, „Biblia și muzica”, „Principii practice pentru selectarea valorilor muzicale”, în Slujirea muzicii în închinare, coord. Vlad Răzvan Baciu, București, 2013;
Psaltirea renascentistă franceză (versificări, armonizări), Editura Academiei Române, 2012.

Sursa: Muzica sacră – categorie de elită a muzicii culte universale, Editura Muzicală, București, 2021, pp. 63-65.

 

Link-uri utile:
Articole despre muzica sacră de prof. Cezar Geantă
Prezentare despre muzica sacră la Biserica Adventistă „Popa Tatu” – 11.03.2023
Interviu despre activitatea muzicală cu ocazia Centenarului Bisericii „Popa Tatu”- 09.09.2023

 

Exemple muzicale video:
1. Psalmul 130
2. Recunoștință
3. Jertfă deplină

 

Partituri (selecție):
Azi Harul divin
Cântec de leagăn
Carte sfântă
Cununa vieții (2)
Dealul Golgotei
Frumos e-al păcii sfânt sălaș
În cer și pe pământ
Jertfă deplină
Legea Ta
Lied
Psalmul 130
Recunoștință
Sus, pe cerul înstelat
Trei solii
Zi de Sabat, zi de har